Chương trình Ngoại kiểm HbA1c được thiết kế để theo dõi hiệu suất đối với xét nghiệm HbA1c và Hemoglobin tổng số.

 

-          Dạng đông khô để tăng cường độ ổn định

-          100% máu toàn phần

-          Chương trình chạy mẫu hàng tháng

Mã sản phẩm

RQ9129

Đóng gói

12 x 0.5ml

Dạng mẫu

Đông khô

Tần suất chạy mẫu

Hàng tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 01

Thông số: 2

HbA1c

Total Haemoglobin