Chương trình Ngoại kiểm Huyết học RIQAS được thiết kế để theo dõi hiệu suất xét nghiệm của 12 thông số huyết học. Tất cả các mẫu được cung cấp ở dạng lỏng sử dụng ngay trong các ống cho viêc sử dụng được dễ dàng và thuận tiện

 

-          Dạng lỏng sử dụng ngay.

-          100% máu toàn phần

-          Chương trình chạy mẫu hàng tháng.

-          Cung cấp mẫu 4 lần/chu kỳ.

Mã sản phẩm

RQ9140

Đóng gói

12 x 2ml

Dạng mẫu

Lỏng

Tần suất chạy mẫu

Hàng tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 01

Thông số: 12

 

Haemoglobin (Hb)

Haematocrit (HCT)

Mean Cell Volume (MCV)

Mean Cell Haemoglobin (MCH)

Mean Cell Haemoglobin Concentration (MCHC)

Platelets (PLT)

 

Red Blood Cell Count (RBC)

Total White Blood Cell Count (WBC)

Mean Platelet Volume (Pilot)

Packed cell volume (pilot)

Plateletcrit (Pilot)

Red Cell Dist. Width (Pilot)