Chương trình ngoại kiểm Khí máu RIQAS là một chương trình ngoại kiểm tra chất lượng đầy đủ và phù hợp để theo dõi hiệu suất của 10 thông số khí máu. Tất cả các mẫu được cung cấp ở dạng lỏng sử dụng ngay thích hợp cho cả phòng xét nghiệm và xét nghiệm tại chổ (POCT).

Chi tiết:

 

Mã sản phẩm

RQ9140

Đóng gói

12 x 1.8ml

Dạng mẫu

Lỏng

Tần suất chạy mẫu

Hàng tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 01

Thông số: 10

 

- Ca++

- Cl-

- Glucose

- K+

- Lactate

 

 

- Na+

- pCO2

- pH

- pO2

- tCO2