Chương trình Ngoại kiểm Niệu được thiết kế để theo dõi hiệu suất của xét nghiệm định tính nước tiểu bằng phương pháp thủ công và tự động. Tất cả các mẫu được cung cấp ở dạng lỏng sử dụng ngay.

-          Dạng lỏng sử dụng ngay

-          100% nước tiểu người

-          Chương trình chạy 2 tháng/lần (6 mẫu/năm)

-          Thích hợp cho POCT.

Mã sản phẩm

RQ9138

Đóng gói

6 x 12ml

Dạng mẫu

Lỏng

Tần suất chạy mẫu

2 tháng/lần

Thời gian bắt đầu

Tháng 01

Thông số: 14

 

Albumin

Bilirubin

Blood

Creatinine

Galactose

 

 

Glucose

hCG

Ketones

Leukocytes

Nitrite

 

 

pH

Protein

Specific Gravity

Urobilinogen