Chương trình Ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh được thiết kế để theo dõi hiểu suất của các xét nghiệm sàn lọc được sử dụng trong suốt ba thang đầu và ba tháng tiếp theo của thai kỳ để đánh giá nguy cơ hội chứng Down, tật nứt đốt sống, Trisomy 18.

 

-          Dạng đông khô để tăng cường độ ổn định

-          100% huyết thanh người

-          Chạy mẫu theo tháng

-          Thích hợp cho sàng lọc ở ba tháng đầu và ba tháng tiếp theo

Mã sản phẩm

RQ9137

Đóng gói

12 x 1ml

Dạng mẫu

Đông khô

Tần suất chạy mẫu

Hàng tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 01

Thông số: 6

 

AFP

hCG, free beta

 

 

hCG, total

Inhibin A

 

 

PAPP-A

Unconjugated Oestriol