Chương trình ngoại kiểm Epstein Barr Virus được thiết kế để theo dõi hiệu suất của xét nghiệm nhận diện các kháng thể virus EBV. Tất cả các mẫu được cung cấp ở dạng lỏng sử dụng ngay và thích hợp cho cả phương pháp phân tích định lượng và định tính.

 

-          Dạng lỏng

-          100% huyết tương người

-          Chương trình chạy mẫu theo quý (3 mẫu/quý)

-          Cung cấp mẫu 4 lần/năm.

Mã sản phẩm

RQ9153

Đóng gói

4 x 3 x 1ml

Dạng mẫu

Lỏng

Tần suất chạy mẫu

Hàng quý

Thời gian bắt đầu

Tháng 06

Thông số: 3

 

Anti-EBNA IgG

 

 

Anti-EBV VCA IgG

 

 

Anti-EBV VCA IgM