Chương trình Ngoại kiểm tim mạch được thiết kế để theo dõi hiệu suất xét nghiệm đối với 10 dấu ấn tim mạch có ý nghĩa lâm sàng. Tất cả các mẫu được cung cấp ở dạng lỏng lý tưởng cho cả phòng xét nghiệm và POCT.

 

-          Dạng lỏng

-          100% huyết thanh người

-          Chạy mẫu theo tháng

-          Thích hợp cho POCT

Mã sản phẩm

RQ9136

Đóng gói

12 x 3ml

Dạng mẫu

Lỏng

Tần suất chạy mẫu

Hàng tháng

Thời gian bắt đầu

Tháng 01

Thông số: 10

 

BNP

CK-MB Mass

D-Dimer (Pilot)

Digoxin

 

 

Homocysteine

hsCRP

Myoglobin

 

 

NT-proBNP

Troponin I

Troponin T