Ngoại kiểm tra chất lượng (EQA – External Quality Assessment) là một hoạt động thiết yếu của bất kỳ phòng xét nghiệm nào, cung cấp cho phòng xét nghiệm một phương tiện để đánh giá hoạt động xét nghiệm của mình so với các phòng xét nghiệm khác sử dụng các phương pháp và các thiết bị tương tự. Các chức năng chính bao gồm:

 

-          Duy trì và nâng cao chất lượng xét nghiệm.

-          Đẩy mạnh hợp tác liên phòng xét nghiệm từ đó nâng cao được tiêu chuẩn.

-          Phát hiện lỗi thiết bị, xác định các vấn để của hóa chất, xem xét đào tạo nhân viên.

-          Khởi xướng và đánh giá các hoạt động khắc phục.

-          So sánh các phương pháp phân tích khác nhau.

 

RIQAS là chương trình ngoại kiểm tra chất lượng lớn nhất trên thế giới hiện nay của hãng Randox với trụ sở chính ở Vương Quốc Anh, được sử dụng ở hơn 23.000 phòng xét nghiệm ở hơn 105 nước. Số lượng người tham gia lớn giúp RIQAS trở thành chương trình ngoại kiểm tra có chất lượng tốt nhất trên thế giới và đảm bảo một cơ sở dữ liệu to lớn cho nhiều phương pháp phân tích khác nhau, trực tiếp gia tăng sự chính xác của phép thống kê.

Đặc điểm nổi bật và các lợi ích:

 

-          Chứng nhận toàn cầu: các chương trình RIQAS đều được chứng nhận ISO/IEC 17043:2010.

-          Nguyên liệu 100% từ người, không có chất bảo quản do đó phản ánh giống như mẫu lấy từ bệnh nhân.

-          Danh sách đầy đủ các thông số ở nhều ngưỡng lâm sàng khác nhau.

-          Linh hoạt – cung cấp các chương trình với số lượng các thông số khác nhau để phù hợp với quy mô của các phòng xét nghiệm và ngân sách khác nhau.

-          Nhận bài báo cáo nhanh.

-          Giấy chứng nhận tham gia: được cung cấp vào cuối mỗi chu kỳ khi người tham gia đã gửi kết quả của hơn 50% số mẫu. Giấy chứng nhận thể hiện sự tham gia của phòng xét nghiệm trong một chương trình ngoại kiểm tra uy tính và cung cấp bằng chứng cho các mục đích theo quy định.