1. Lọ cấy dịch cơ thể HB&L Anaerobe (dùng nuôi cấy và phát hiện vi sinh vật kị khí):

HB&L Anaerobe là lọ nuôi cấy giúp phát hiện các vi sinh vật kị khí và đếm số lượng vi khuẩn có trong các mẫu dịch cơ thể. HB&L Anaerobeđược dùng riêng cho các dòng máy phân tích vi sinh của hãng Alifax, với công nghệ tán xạ ánh sáng – Light Scattering technology, để nuôi cấy, đọc và báo cáo kết quả ở dạng CFU/ml như sau:

  • Nếu nồng độ vi khuẩn là 0 CFU/ml: báo kết quả là NEGATIVE

  • Nếu nồng độ từ 0-50 CFU/ml: báo kết quả POSITIVE, <50 CFU/ml

  • Nếu nồng độ > 50 CFU/ml: báo kết quả POSITIVE kèm theo nồng độ định lượng (chẳng hạn 100 CFU/ml)

Mỗi lọ HB&L Anaerobe chứa 2 ml dịch nuôi cấy vô trùng, thể tích mẫu cần thiết để tiêm vào lọ là 0.5 ml. Thời gian nuôi cấy ít nhất là 24 giờ, ngưỡng phát hiện có thể tùy chỉnh đến 0 CFU/ml.