1. Lọ cấy dịch cơ thể HB&L Culture (dùng nuôi cấy và phát hiện vi sinh vật hiếu khí):

HB&L Culturelà lọ nuôi cấy giúp phát hiện nhanh các vi sinh vật hiếu khí thông thường và đếm số lượng vi khuẩn có trong các mẫu dịch cơ thể như:

 • Dịch không vô trùng:

 • Dịch khạc (expectorates)

 • Dịch hút khí quản (orotracheal aspirates)

 • Dịch hút phế quản (bronchial aspirates),

 • Dịch rửa phế quản phế nang (broncho-alveolar lavage)

 • Dịch vô trùng:

  • Dịch màng phổi (pleural effusions),

  • Dịch màng bụng (peritoneal fluids),

  • Dịch cổ trướng (ascitic fluids),

  • Dịch khớp (synovial fluids),

  • Dịch não tủy (cerebrospinal fluids) 

HB&L Cultuređược dùng riêng cho các dòng máy phân tích vi sinh của hãng Alifax, với công nghệ tán xạ ánh sáng – Light Scattering technology, để nuôi cấy, đọc và báo cáo kết quả ở dạng CFU/ml như sau:

 • Nếu nồng độ vi khuẩn là 0 CFU/ml: báo kết quả là NEGATIVE

 • Nếu nồng độ từ 0-50 CFU/ml: báo kết quả POSITIVE, <50 CFU/ml

 • Nếu nồng độ > 50 CFU/ml: báo kết quả POSITIVE kèm theo nồng độ định lượng (chẳng hạn 100 CFU/ml)

 

Mỗi lọ HB&L Culture chứa 2 ml dịch nuôi cấy vô trùng, thể tích mẫu cần thiết để tiêm vào lọ là 0.5 ml. Ngưỡng phát hiện và thời gian ủ tùy chỉnh theo tính chất của mẫu hoặc theo nhu cầu của phòng xét nghiệm. Thông thường chu trình chuẩn được cài đặt ở ngưỡng 0-50 CFU/ml trong thời gian 5-6 giờ.