Nội kiểm Đông máu Acusera của Randox  cung cấp giá trị đích và ngưỡng dao động cho 16 thông số, bao gồm các factor, thông số đông máu cơ bản và thrombophilia.

 

-          Dạng đông khô giúp tăng cường độ ổn định

-          100% nguyên liệu từ người

-          Cung cấp giá trị đích cho 16 thông số

-          Ổn định cho đến khi hết hạn ở +2-80C

-          Ổn định sau hoàn nguyên 24 tiếng ở +2-80C

Thông số: 16

 

 

Prothrombin Time

Activated Partial Thromboplastin Time

Thrombin Time

Fibrinogen

Antithrombin III

Factor II

Factor V

Factor VII

 

 

Factor VIII

Factor IX

Factor X

Factor XI

Factor XII

Plasminogen

Protein C

Protein S

 

 

Tên sản phẩm

Đóng gói

Mã sản phẩm

 

Coagulation Control Level 1

 

 

12 x 1ml

 

CG5021

 

Coagulation Control Level 2

 

 

12 x 1ml

 

CG5022

 

Coagulation Control Level 3

 

 

12 x 1ml

 

CG5023