Randox Diabetes cung cấp giá trị đích và ngưỡng cho hai thông số HbA1c và Haemoglobin toàn phần để kiểm tra độ chính xác và lặp lại. Giá trị được cung cấp cho phương pháp HPLC cũng như các hệ thống máy sinh hóa.

 

-          Dạng đông khô giúp tăng cường độ ổn định

-          100% máu toàn phần từ người

-          Cung cấp giá trị đích cho 2 thông số

-          Đóng gói tiện lợi với 2 level trong một hộp

-          Ổn định đến khi hết hạn ở +2 – 80C

-          Ổn định sau hoàn nguyên 4 tuần ở +2-80C

Thông số: 2

 

 

HbA1c

 

 

Total Haemoglobin

 

 

Tên sản phẩm

Đóng gói

Mã sản phẩm

 

HbA1c Control

 

 

2 x 2 x 0.5ml

 

HA5072