Nội kiểm Khí máu Acusera của Randox chứa giá trị đích cho 10 thông số bao gồm pH, pCO2, pO2, điện giải, glucose và lactate.

 

-          Dạng lỏng sử dụng ngay

-          Cung cấp giá trị đích cho các phương pháp cụ thể của hầu hết các dòng máy xét nghiệm điện giải, khí máu thông dụng hiện nay.

-          Thích hợp sử dụng cho POCT.

-          Ổn định đến khi hết hạn ở +2-80C

-          Một khi mở lọ nên tiến hành phân tích pH và các thông số khí máu trong vòng 1 phút, đối với các thông số điện giải bền trong 1 giờ sau khi mở lọ.

Thông số: 10

 

 

pCO2

pH

pO2

Total CO2

Calcium

 

 

Chloride

Glucose

Lactate

Potassium

Sodium

 

 

Tên sản phẩm

Đóng gói

Mã sản phẩm

 

Blood Gas Control Level 1

 

 

30 x 1.8ml

 

 

BG5001

 

Blood Gas Control Level 2

 

 

30 x 1.8ml

 

BG5002

 

Blood Gas Control Level 3

 

30 x 1.8ml

 

BG5003