Nội kiểm Acusera nhóm Bộ mỡ của Randox bao gồm giá trị đích và ngưỡng cho toàn bộ 7 thông số của bộ mỡ tương ứng với các phương pháp cụ thể. Sản phẩm được đóng gói với hai kích cỡ khác nhau để phù hợp với tất cả các qui mô phòng xét nghiệm.

 

-          Dạng đông khô giúp tăng cường độ ổn định

-          100% huyết thanh người

-          Cung cấp giá trị đích cho 7 thông số

-          3 Levels

-          Ổn định đến khi hết hạn ở +2-8oC

-          Ổn định sau hoàn nguyên 7 ngày ở +2-8oC hoặc 4 tuần ở -20oC

Thông số: 7

 

 

Apolipoprotein A-1

Apolipoprotein B

HDL Cholesterol

LDL Cholesterol

 

 

Lipoprotein (a)

Total Cholesterol

Triglycerides

 

 

Tên sản phẩm

Đóng gói

Mã sản phẩm

 

Lipid Control Level 1

 

 

5 x 1ml

 

LE2668

 

Lipid Control Level 2

 

 

5 x 1ml

 

LE2669

 

Lipid Control Level 3

 

 

5 x 1ml

 

LE2670

 

Lipid Control Level 1

 

 

5 x 3ml

 

LE2661

 

Lipid Control Level 2

 

 

5 x 3ml

 

LE2662

 

Lipid Control Level 3

 

 

5 x 3ml

 

LE2663