Nội kiểm Randox Acusera Sàng lọc trước sinh là loại nội kiểm thương mại duy nhất bao gồm tất cả 6 thông số theo dõi hội chứng Down và tật nứt cột sống trong suốt 3 tháng đầu và 3 tháng tiếp theo trong thai kỳ. Giá trị đích từng thiết bị được cung cấp cho AFP, β hCG, InhibinA, PAPP-A, Total hCG và Estriol tự do.

 

-          Dạng đông khô để tăng cường độ ổn định

-          100% huyết thanh người

-          Cung cấp giá trị đích cho 6 thông số

-          Ổn định cho đến khi hết hạn ở +2-8oC

-          Ổn định sau hoàn nguyên 7  ngày ở +2-8oC

Thông số: 6

 

 

AFP

Free Beta hCG

 

 

Inhibin A

PAPP-A

 

 

Total hCG

Unconjugated Oestriol

 

 

Tên sản phẩm

Đóng gói

Mã sản phẩm

 

Maternal Screening Control Level 1

 

 

3 x 1ml

 

MSS5024

 

Maternal Screening Control Level 2

 

 

3 x 1ml

 

MSS5025

 

Maternal Screening Control Level 3

 

 

3 x 1ml

 

MSS5026