Nội kiểm Randox Acusera Thuốc điều trị bao gồm danh sách chuyên sâu 18 loại thuốc bao gồm các kháng sinh phổ biến, thuốc chống co giật, chống viêm, chống ung thư. Giá trị đích được cung cấp cho hầu hết các thiết bị và phương pháp thông dụng. Độ ổn định sau hoàn nguyên 4 tuần ở +2-8oC giúp giảm thiểu sự lãng phí từ đó giúp giảm thiểu chi phí.

 

-          Dạng đông khô giúp tăng cường độ ổn định

-          100% huyết thanh người

-          Cung cấp giá trị đích cho 18 thông số

-          Ổn định cho đến khi hết hạn ở +2-8oC

-          Ổn định sau hoàn nguyên 4 tuần ở +2-8oC

Thông số: 18

 

 

Amikacin

Caffeine

Carbamazepine

Cyclosporin

Digoxin

Ethosuximide

 

 

Gentamicin

Lithium

Methotrexate

Paracetamol

Phenobarbital

Phenytoin

 

 

Primidone

Salicylate

Theophylline

Tobramycin

Valproic Acid

Vancomycin

 

 

Tên sản phẩm

Đóng gói

Mã sản phẩm

 

Therapeutic Drug Control Level 1

 

 

20 x 1ml

 

HD1667

 

Therapeutic Drug Control Level 2

 

 

20 x 1ml

 

HD1668

 

Therapeutic Drug Control Level 3

 

 

20 x 1ml

 

HD1669