Nội kiểm Tim mạch Acusera của Randox cung cấp giá trị đích và ngưỡng dao động cho 10 thông số tim mạch khác nhau, bao gồm NT-ProBNP, BNP và D-Dimer. Mẫu control phù hợp cho nhiều dòng máy xét nghiệm khác nhau, bao gồm máy sinh hóa, xét nghiệm miễn dịch và POCT. Ngưỡng giá trị cutt-off cho hai thông số Troponin I và Troponin T được cung cấp phù hợp với nồng độ khuyến cáo quốc tế

 

-          Dạng lỏng sử dụng ngay

-          100% huyết thanh người

-          Cung cấp giá trị đích cho 10 thông số tim mạch.

-          Ổn định đến khi hết hạn ở +2-80C

-          Độ ổn dịnh sau khi mở lọ là 30 ngày ở +2-80C cho tất cả các thông số

Thông số: 9

 

 

Myoglobin

CK-MB (Mass)

Troponin I

D-dimer

Troponin T

 

 

Digoxin

NT - ProBNP

Homocysteine

hsCRP

BNP

 

 

Tên sản phẩm

Đóng gói

Mã sản phẩm

 

Liquid Cardiac Control Level 1

 

 

3 x 3ml

 

 

CQ5051

 

Liquid Cardiac Control Level 2

 

 

3 x 3ml

 

 

CQ5052

 

Liquid Cardiac Control Level 3

 

 

3 x 3ml

 

 

CQ5053