Nội kiểm Randox Acusera Tumour Marker bao gồm 15 kháng nguyên ung thư và dấu ấn khối u phù hợp với nhu cầu của hầu hết các phòng xét nghiệm. Các giá trị đích giúp theo dõi cả độ chính xác và lặp lại.

 

-          Dạng đông khô để tăng cường độ ổn định

-          100% huyết thanh người

-          Cung cấp giá trị đích cho 15 thông số

-          Ổn định cho đến khi hết hạn ở +2-8oC

-          Ổn định sau hoàn nguyên 14 ngày ở +2-8oC

Thông số: 15

 

 

AFP

Beta-2- Microglobulin

CA15-3

CA19-9

CA72-4

 

 

CA125

Calcitonin

CEA

Cyfra 21-1

Ferritin

 

 

hCG

Neuron Specific Enolase (NSE)

PSA (Free)

PSA (Total)

Thyroglobulin

 

 

Tên sản phẩm

Đóng gói

Mã sản phẩm

 

Tumour Marker Control Level 2

 

 

3 x 2ml

 

TU5002

 

Tumour Marker Control Level 3

 

 

3 x 2ml

 

TU5003