Residual Antimicrobial Activity (R.A.A.) test là lọ chuyên dùng để phát hiện sự hiện diện của các cơ chất trong mẫu có khả năng ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn như:

  • Các kháng sinh.

  • Thuốc chứa hoạt chất kháng vi khuẩn.

  • Các cơ chất tự nhiên có tác dụng kháng khuẩn.

 

Trong trường hợp thiếu thông tin lâm sàng, việc sử dụng R.A.A kết hợp với nuôi cấy vi khuẩn là rất cần thiết để chuẩn đoán chính xác bệnh nhiễm, hạn chế tối đa các âm tính giả.

Phương pháp này sử dụng cùng một mẫu được phân bổ vào hai lọ: một lọ cho môi trường nuôi cấy và một lọ cho xét nghiệm R.A.A. Huyền dịch Staphylococcus epidermidis, một loại vi khuẩn nhạy với hầu hết với các loại kháng sinh, được tiêm vào lọ môi trường R.A.A. Nếu như có bất cứ cơ chất kháng kháng sinh nào hiện diện trong mẫu thì Staphylococcus epidermidis sẽ không phát triển trong lọ R.A.A.

 

Diễn giải kết quả:

RAA-

Culture-

Kết quả nuôi cấy được xác nhận

RAA-

Culture+

Kết quả nuôi cấy được xác nhận

RAA+

Culture-

Phát hiện tồn lượng kháng sinh trong mẫu. Cần cân nhắc để khảo sát kỹ hơn

RAA+

Culture+

Phát hiện tồn lượng kháng sinh trong mẫu. Có thể liệu pháp điều trị chưa hiệu quả hoặc cần cân nhắc để khảo sát kỹ hơn