Lọ môi trường nuôi cấy mẫu nước tiểu Uro-quick screening:

 

Uro-quick screening là lọ môi trường dùng để nuôi cấy và đếm lượng vi khuẩn hoạt động trong mẫu nước tiểu, sử dụng cho các dòng máy của Alifax. Đồ thị sinh trưởng động học được hiển thị nhờ công nghệ tán xạ ánh sáng (Light Scattering) và nồng độ vi khuẩn được ước lượng ở dạng CFU/ml.

Mỗi lọ Uro-quick screening chứa 2 ml dịch nuôi cấy cho phép tiêm 0.5 ml mẫu nước tiểu. Mẫu nước tiểu sau khi lấy cần được tiêm ngay vào lọ nuôi cấy (tối đa trong 2 giờ) hoặc bảo quản ở 4oC không quá 24 giờ. Độ nhạy của phép nuôi cấy có liên quan đến thời gian ủ và có thể tùy chỉnh bởi người sử dụng. Thông thường quy trình chuẩn để nuôi cấy mẫu nước tiểu là trong vòng 3 giờ với ngưỡng là 30.000 CFU/ml.